انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس- گزارشات
گزارش جلسه آموزشی درگیری کلیه در لوپوس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۳۱ | 
جلسه آموزشی درگیری کلیه در لوپوس با حضور تعدادی از بیماران در دفتر انجمن برگزار گردید که ابتدا در مورد ساختار کلیه و نوع عملکرد ای عضو حساس بدن صحبت شد و سپس در مورد درگیری کلیه و راههای تشخیص و انواع درگیری کلیه از نظر شدت درگیری(کلاس) در بیماری لوپوس توضیح داده شد.

         
                                                   
                                                                         
نشانی مطلب در وبگاه انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس:
http://iranlupus.ir/find.php?item=1.137.125.fa
برگشت به اصل مطلب