انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس- گزارشات
گزارش سمینار نفریت لوپوسی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲۱ | 

چهارمین سمینار لوپوس با عنوان نفریت لوپوسی در تاریخ 12/07/1397 با حضور تعدادی از اساتید و پزشکان دربیمارستان شریعتی برگزار گردید.

                                                                 

                                                                


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس:
http://iranlupus.ir/find.php?item=1.137.127.fa
برگشت به اصل مطلب