انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس- خبرها
اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/28 | 
دعوتنامه انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس

با سلام بدینوسیله از اعضای انجمن که حق رأی دارند دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) 
مجمع عمومی فوق العاده (نوبت دوم) انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس به شماره ثبت  26337 که راس ساعت10و 11روز پنجشــنبه مــورخ  98/8/23 به نشانی: خیابان میرزای شیرازی، کوچه نهم، پلاک 28 برگــــزار خواهد شد شرکت نمایید. 
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:
  • استماع گزارش هیئت مدیره
  • استماع گزارش بازرس
  • تصویب ترازنامه و بیلان مالی منتهی به 29/12/96 و 29/12/97
  • انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره جدید وبازرسان اصلی و علی البدل
  • دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:
  • تصویب تغییر نشانی انجمن
  • تصویب طرح جدید اساسنامه
نشانی مطلب در وبگاه انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس:
http://iranlupus.ir/find.php?item=1.55.172.fa
برگشت به اصل مطلب