انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس- علایم
کلیات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
در بیماری لوپوس ممکن است در ابتدا فقط درگیری 1 الی 2 ارگان داشته باشیم و این درگیری می تواند در ابتدا خفیف باشد. با تشخیص زودرس و درمان مناسب و پیگیری مناسب بیمار، می توان از درگیری ارگان های دیگر و افزایش شدت تماس جلوگیری نمود. بیماری لوپوس همانند بقیه بیماری های خود ایمن، دوره های بهبود و عود دارد. بنابراین نقش بیمار در شناخت عوامل موثر در ایجاد عود بیماری، مراجعه به موقع در صورت ایجاد عود، مصرف منظم داروها برای پیشگیری از عود بیماری، خیلی مهم می باشد. با درمان به موقع عودهای خفیف می توان از عود شدید بیماری جلوگیری نماییم. علائم در ابتدای تشخیص می تواند فقط به صورت درد و تورم مفاصل و یا ضایعات پوستی حساس به نور خورشید و خستگی باشد. با مراجعه زودرس به پزشک آشنا به بیماری لوپوس می توان گاهی با مصرف یک نوع دارو از پیشرفت بیماری و درگیری ارگان های مهم جلوگیری نمائیم.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس:
http://iranlupus.ir/find.php?item=1.100.38.fa
برگشت به اصل مطلب