انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس- تعریف
لوپوس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
تعریف بیماری لوپوس:
لوپوس یک بیماری خودایمن است، یعنی سیستم ایمنی که کارش دفاع علیه عوامل بیرونی مانند عفونت ها است، به اشتباه علیه سلول های بدن فعال می شود و باعث آسیب به بافت های بدن می شود.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس:
http://iranlupus.ir/find.php?item=1.112.22.fa
برگشت به اصل مطلب