انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس- گزارشات
گزارش جلسه(42) فواید ورزش یوگا در لوپوس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/7 | 
چهل و دومین جلسه آموزشی در دوقسمت با عناوین: " آشنایی با مسائل حقوقی " و " فواید ورزش یوگا در لوپوس "

سخنران بخش اول " خانم شیرزادی
سخنران بخش دوم : خانم دکتر حسینی

                                                                                                            

                                                                                                          


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس:
http://iranlupus.ir/find.php?item=1.137.166.fa
برگشت به اصل مطلب