انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس- گزارشات
گزارش جلسه (43) صبر و تمرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/7 | 
چهل و سومین جلسه آموزشی انجمن با عنوان " صبر و تمرکز "
سخنران: سرکار خانم دکتر بهار صادقی

                                                                                             

                          
نشانی مطلب در وبگاه انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس:
http://iranlupus.ir/find.php?item=1.137.167.fa
برگشت به اصل مطلب