انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس- گزارشات
گزارش جلسه(44) مراقبت از کلیه در بیماران لوپوس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/7 | 
چهل و چهارمین جلسه آموزشی انجمن لوپوس با عنوان " مراقبت از کلیه در بیماران لوپوس "
سخنران : سرکار خانم دکترلطف الهی

                                                                                        
نشانی مطلب در وبگاه انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس:
http://iranlupus.ir/find.php?item=1.137.168.fa
برگشت به اصل مطلب