انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس- خبرها
عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نحوه عضویت در انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس:

ابتدا با کلیک بر روی فرم ثبت نام، فرم را دانلود کرده و پس از پر کردن فرم توسط بیمار و پزشک معالج وآماده کردن مدارک (اصل وکپی شناسنامه - اصل و کپی کارت ملی - ۲ قطعه عکس ۳*۴). 

مدارک ثبت نام را با هماهنگی قبلی به دفتر انجمن لوپوس تحویل نمایید.

                                                                   

                                                                                                                 انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس

نشانی مطلب در وبگاه انجمن حمایت از بیماران مبتلا به لوپوس:
http://iranlupus.ir/find.php?item=1.55.95.fa
برگشت به اصل مطلب